Får jag grilla på balkongen?

Nu under sommaren använder många balkongen som matplats. Det är helt i sin ordning. Däremot är det inte ok att grilla på balkongen. Balkonggrillning utgör en brandrisk och en olägenhet för dina grannar. Oset sugs in och biter sig fast – också i lägenheter på långt avstånd från där grillningen sker. I föreningens ordningsregler står det att grillning inte är tillåten på balkongen.