Bra att veta inför vintern

Våren 2017 görs en översyn av fastighetens värmesystem. Termostater, luftningsnipplar och avstängningsventiler byts för att minska energiförbrukningen och för att säkerställa tillräcklig värme i lägenheterna. Förra vinterns trassel med värmen ska förhoppningsvis inte upprepas i år, men skulle så ändå ske får vi be de boende ha tålamod. För att åtgärda problemen måste varmvattenledningar och element tömmas helt. Arbetet tar åtminstone en vecka och kan därför inte göras förrän under den varma årstiden.

Under vinterhalvåret funkar inte alltid portarnas dörrstängare som de ska. Grus och skräp samlas i portens nederkant och då går den inte i lås. Torka själv bort sådant som ligger i vägen och kolla alltid att porten går i lås efter dig. Då får vi inte in objudna gäster i huset. Är det upprepade fel på en port och skräptorkning inte hjälper – meddela styrelsen.