Nytt från styrelsen oktober 2017

Kolla elementen!

Ventiler och termostater är nu bytta i flertalet lägenheter. Nu måste du själv kolla noga att det inte läcker från dina element.  Känn efter runt vred och luftningsventiler. Sätt ett fat under och låt stå några dagar. Då syns det om det droppar. Upptäcker du läckage anmäler du det till fastighetsskötaren.

Nya dagar för sophämtning

Komposttunnorna töms två gånger i veckan, måndag och torsdag.

Behållarna för hushållssopor töms en gång i veckan, på fredagar.

Det är problem med sophämtningen i Stockholm just nu. Bli därför inte förvånad om sophämtningen uteblir ibland. Om du noterar att sopkärlen inte töms på angivna dagar, anmäl till Stockholm Vatten och Avfall på tel 08-522 120 00 eller på kund@svoa.se. Löpande information ges på www.svoa.se

Städa i källaren!

Vår fastighetsskötare har noterat att mycket står uppställt i gångarna utanför källarförråden. Det är inte tillåtet. Sådant som inte får plats i ditt förråd får du ordna förvaring till på annat håll. Annars kommer det att fraktas bort.

Många cyklar och barnvagnar är smutsiga och trasiga. Märk upp din cykel/barnvagn och torka av damm och smuts så att det tydligt framgår att de har en ägare som fortfarande bor i huset. Annars kommer också dessa att fraktas bort.

Tvättstugan

Det är genant att behöva påpeka att alla som använder tvättstugan också måste städa efter sig. Men tydligen behövs en påminnelse. Golvet ska sopas och våttorkas om så behövs. Maskinerna ska göras rena och ludd tömmas ur tumlaren.