Inbrott i källarförråden – se till att det är låst efter dig

Senaste veckan har många fått ovälkommen påhälsning i källarförrådet. Titta till ditt förråd och kolla om du hör till de drabbade. Skaffa ett nytt lås, så att förrådet inte står öppet. Och förvara inga värdesaker i källarförråden.

Vi påminner också om att alla boende måste vara noga med att stänga och låsa efter sig. Det gäller inte minst ytterportarna och källargrindarna. Nu på vintern kan det hända att porten eller dörren inte går igen av sig själv. Känn alltid efter en extra gång när du går ut!