Januari 2018 – blandad information

Vi måste komma in i din lägenhet 15 januari + 17-18 januari!

Alla boende måste vara hemma dessa dagar eller lämna nyckel till lägenheten. Läs mer på bladet som delats ut i alla brevlådor och satts upp i portarna. Får vi inte tillträde till lägenheten medför det kostnader som debiteras respektive bostadsrättshavare/hyresgäst.

Månadsbrev från närpolisen i Bromma

Läs här: Månadsbrev Bromma januari 2018

Brandvarnare

Styrelsen påminner om att brandvarnaren regelbundet måste kontrolleras. Har du ingen brandvarnare? Skaffa en omgående. Enligt stadgarna måste alla lägenheter ha brandvarnare.

Ändrat p-förbud framför sopkärlen Werglandsgatan och Sigrid Undsets gata

Skyltningen har ändrats. På onsdagar är det nu fritt fram att parkera framför sopkärlen. P-förbudet gäller i stället den dag soporna faktiskt töms, nämligen på fredagar. Verkar rimligt, eller hur?

Inte häller du väl ut flytspackel i avloppet?

Jo, någon eller några har gjort det – förmodligen i samband med renovering i lägenheten. Spacklet har skadat avloppsrören på Wergelandsgatan och saneringskostnaderna får nu betalas av föreningen.

Tänk på att du som lägenhetsinnehavare är ansvarig också för hantverkare du anlitar. Du måste övervaka att flytande avfall tas om hand på ett riktigt sätt. Avloppet får inte användas felaktigt.