Omärkta cyklar och barnvagnar slängs efter 8 april

Vi påminner på nytt:

Senast den 8 april måste sådant du förvarar i källarens cykel- och barnvagnsrum vara uppmärkt. Det ska TYDLIGT framgå att det finns en ägare. Skriv namn och adress och datum på en rejäl namnlapp som du hänger eller fäster på cykeln/barnvagnen. Gör också ren den. Är cykeln dammig och smutsig riskerar den att tas för skrot.

Allt som inte är uppmärkt den 8 april kommer att slängas. Det gäller också andra omärkta föremål i källargångar och allmänna förråd.

Söndag 8 april är det städ-dag i föreningen. En container finns då uppställd vid garagen. I den kan du slänga sådant du röjer från lägenheten eller ditt eget källarförråd.

 

Årsstämma 2018: kom med motioner och låt dig bli vald till ledamot i styrelsen

Torsdag 12 april kl 19.30 håller föreningen årsmöte på biografen Kaskad i Blackebergs centrum. Formell kallelse och årsmöteshandlingar skickas så småningom med post till alla medlemmar. Ta med dessa papper till stämman! Kaffe med tilltugg finns att köpa från kl. 19.

Kan du inte vara med på stämman, men låta någon annan medlem rösta för din räkning? Då måste den andre ha med en fullmakt, där du angett vem som har rätt att rösta i ditt ställe. Fullmakten ska vara underskriven av dig.

Säkert har du funderingar på saker som behöver åtgärdas i föreningen och i våra fastigheter.
Varför inte skriva ner dina förslag och skicka som en motion till årsmötet?

Motioner ska ha inkommit till info@skarkarlen6.se (eller ha skrivits ut på papper och lämnats i föreningens brevlåda W-gatan 2) senast den 5 mars.

När styrelsen fått in motionerna gås de igenom av styrelsen. Årsmötesdeltagarna får sedan ta ställning till om motionen ska antas eller inte.

Skriv kortfattat. Vad tycker du ska göras? Varför tycker du så? Hur tänker du att det kan genomföras? Underteckna med namn, adress, kontaktuppgifter och lägenhetsnummer.

Vill du ingå i styrelsen? Vi behöver fler personer som tar ansvar för förvaltningen av våra hus. Särskilt eftersökta är personer som kan något om ekonomi, fastighetsteknik och  juridik. Men alla som vill vara med och hjälpa till är välkomna. Det viktigaste är att du har intresse och engagemang.

Skicka en intresseanmälan till valberedningen2017@yahoo.com  och berätta vad du skulle kunna bidra med. Alla kandidater listas. Sedan får årsmötesdeltagarna välja vilka som ska ingå i nästa års styrelse.