Extrastämmor 21 och 28 maj

Medlemmarna i brf Skärkarlen 6 kallas till två extra föreningsstämmor för att besluta om föreningens nya stadgar.

Den första extrastämman hålls måndagen den 21 maj kl 19.30 på biografen Kaskad i Blackebergs centrum. Den andra extrastämman hålls måndagen den 28 maj kl. 19.30 på samma plats.

Styrelsens förslag till nya stadgar hittar du i denna länk: Förslag-på-nya-stadgar-att-läggas-fram-till-extrastämmor-2018   Nu gällande stadgar finns under rubriken Om föreningen.

De föreslagna ändringarna är inte särskilt omfattande. I förslaget är ändringarna markerade med gult. Mest handlar det om nya formuleringar av sådant som redan står i våra nuvarande stadgar.

Att stadgarna ändå måste ändras beror framförallt på förändrad lagstiftning. Vi är alltså tvungna att göra de flesta av de föreslagna ändringarna.