Vems är källarförråden?

Styrelsen behöver komma in i en del förråd för att åtgärda förelägganden vi fått efter skyddsrumskontrollen i juni.  Men vi saknar uppgifter om tre förråd:

  • I skyddsrummet Wergelandsgatan 6-8: ett matkällarförråd märkt C4 II
  • I skyddsrummet Wergelandsgatan 6-8: ett matkällarförråd märkt C1.I och 1047
  • I skyddsrummet Sigrid Undsets gata 30: ett matkällarförråd i högra gången, längst bort till höger, märkt 6 III och 955

Är något av förråden ditt? Hör av dig omgåendeinfo@skarkarlen6.se eller genom att lägga ett meddelande i föreningens brevlåda innanför porten Wergelandsgatan 2.

Om styrelsen inte senast den 28 oktober får besked om vem de tillhör, tas förrådens hänglås bort. Ägodelar i förråden kommer att – om så skulle behövas – flyttas till annan plats.