Avgiftshöjning från januari 2019

Bostadsrättslägenheterna har haft oförändrade avgifter sedan 2013. På inrådan av vår ekonomiska förvaltare höjs nu avgiften, och vi höjer med 7%. Föreningens löpande kostnader täcks visserligen av intäkterna. Men vi behöver få till en bättre likviditet för att kunna betala planerat underhåll och oförutsedda utgifter. Vi måste också sätta av pengar till framtida investeringar.

Höjningen gäller endast bostadsrättslägenheterna. För hyreslägenheterna avtalas hyran som vanligt i årliga förhandlingar mellan Hyresgästföreningen och föreningens ombud Fastighetsägarna.