Viktigt att veta om och inför bredbandsbytet 4 september

Den 4 september upphör din nuvarande bredbandsanslutning via fiber. Från samma dag gäller föreningens nya kollektiva fiberavtal hos bredbandsleverantören Bahnhof. Under timmarna skiftet pågår kommer fiberanslutningen att brytas.

För att kunna använda fiberuttaget efter 4 september måste du montera en ny konverterare i plåtskåpet ovanför ytterdörren. Nya konverterare lämnas ut den 4 september kl. 18.00-20.00 i styrelserummet, Wergelandsgatan 2 (mittemot tvättstugans mangelrum). Där får du också en ny router.

 Så här gör du för att byta konverterare:

1. Öppna plåtskåpet ovanför din ytterdörr.

2. I skåpet sitter en platta/kåpa som ska skruvas loss. Innanför kåpan finner du den gamla konverteraren.

3. Lossa och ta bort den gamla konverteraren och anslut den nya.

4. Skruva tillbaka plattan/kåpan.

 Det är inte svårt att byta själv, men om du behöver hjälp kan du få det. Styrelsen och en tekniker från Bahnhof finns på plats och monterar nya konverterare under hela dagen.

Vill du ha hjälp med att byta konverterare? Meddela i så fall styrelsen senast den 18 augusti via mail info@skarkarlen6.se eller lägg en lapp i vår brevlåda på Wergelandsgatan 2 innanför porten.

Vill du ha hjälp, men kan inte vara hemma den 4 september? Anmäl också det senast den 18 augusti. Lämna sedan nycklar till din lägenhet den 3 september kl. 18.00-20.00 i styrelserummet Wergelandsgatan 2 (mittemot tvättstugans mangelrum). Lämna nyckeln i ett kuvert med ditt namn och adress.

Den som vill ha hjälp med bytet men inte har anmält det i tid får själv kontakta Bahnhof efter den 4 september. Då beställer du hjälp på egen bekostnad. Detsamma gäller om du begärt hjälp i tid men ändå inte varit hemma under dagen, eller lämnat nycklar.

Problem med den nya fiberanslutningen efter 4 september? Kontakta Bahnhofs support på tel. 010-510 30 19.

Från september läggs bredbandsavgift 125 kr/mån på alla lägenheters månadsavgift/hyra. Glöm därför inte att säga upp ditt gamla privata fiberavtal fr.o.m. 4 september. Annars får du ju betala dubbelt.

Observera att dessa förändringar endast berör fiberanslutningen. ComHem-uttaget berörs inte. Det fortsätter att fungera precis som förut.