Avgiftshöjning från 2020-01-01

På inrådan av vår ekonomiska förvaltare höjer vi avgiften med 2%. Föreningens löpande kostnader täcks av intäkterna – debet och kredit går ihop. Men en del kostnader har gått upp och så behöver vi bättre likviditet: pengar för planerat underhåll och oförutsedda kostnader. Mer behöver också sättas av till investeringar. 2020 förbättrar vi vindarnas isolering, vilket kommer att spara pengar på sikt.

Avgiftshöjningen gäller endast bostadsrättslägenheterna. För hyreslägenheterna är 2020 års hyror ännu inte avtalade. Förhandlingar pågår mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen.