Årsstämma 16 april 2020, kl 18.30 (OBS Ny tid, ny plats)

På stämman går vi igenom föreningens verksamhet under det gångna året, väljer styrelse för 2020-2021 och tar ställning till inkomna förslag (motioner).

I år äger årsstämman rum i lilla matsalen på Blackebergs gymnasium. Formell kallelse och stämmohandlingar delas ut i brevlådorna senast två veckor före stämman.

Med bostadsrätten följer också ett ansvar att lägga ned tid och arbete för det gemensamma. Att ställa upp i styrelse och förvaltning. Att se till att våra hus vårdas och underhålls. I hyreshus görs sådant av värden. Men inte i en brf!

När styrelsen för en tid sedan efterlyste personer kunniga i ekonomi och juridik fick vi noll svar. En så usel respons kommer tyvärr att kosta oss (= dig) pengar. Inför årsstämman måste engagemanget bli bättre. Ta därför kontakt med valberedningen och berätta vad du är bra på och kan hjälpa föreningen med!

Söndag 16 februari är sista dag att lämna förslag (motioner) till årsstämman

En motion är ett skriftligt förslag på något som ska ändras eller åtgärdas i föreningen. När styrelsen fått in motionen utarbetas ett förslag på beslut. Motionen och beslutsförslaget skickas ut till medlemmarna ihop med kallelsen till årsstämman. På årsstämman tar de närvarande ställning till motionen.

Hur skriver jag en motion? Enklast är att skriva den i följande fem stycken

Beskriv vad du tycker ska göras/ändras? Beskriv varför du tycker så? Beskriv hur det praktiskt ska genomföras? Sammanfatta kort och koncist: jag vill att … Underteckna med ditt namn, adress, lägenhetsnummer och e-postadress.

Motionen mejlas till info@skarkarlen6.se eller lämnas i föreningens brevlåda i porten Wergelandsgatan 2 senast den 16 februari.