Ny styrelse 2020-2021

På årsstämman den 16 april valdes en ny styrelse. Helt ny är den förstås inte, alla ordinarie ledamöter ingick i förra årets styrelse. Men ordföranden är ny, liksom suppleanterna. Så här ser den nyvalda styrelsen ut:

Niklas Lundkvist, ordförande
Annika Holm, ledamot
Johan Rådal, ledamot
Karl von Schoultz, ledamot
Joel Smith, ledamot

Sanna Godeau, suppleant
Hasan Uyanik, suppleant

Hela årsmötesprotokollet samt årsredovisningen för 2019 läggs upp under rubriken ”Om föreningen” om några veckor.