Hyra/månadsavgift Garage och parkering Källarförråd Lägenhetsnummer Personuppgifter

Hyra/månadsavgift

Hyra/månadsavgift skall ovillkorligen vara betald på förfallodagen, normalt den sista i varje månad. Använd rätt inbetalningskort/e-faktura! De skickas ut tre i taget och är lätta att förväxla.

Kommer betalning inte in i rätt tid (eller om fel inbetalningskort/e-faktura har använts) får du ett inkassokrav med påförd inkassokostnad. Påminnelse skickas inte ut.

Frågor om hyror/månadsavgifter hanteras av RB Ekonomi i Östersund.
Tel: 010-175 71 00 (mån-fre 09.00-12.00).
E-post: kundtjanst@rbekonomi.se
Postadress: Brf Skärkarlen 6,  Box 84, 831 21 Östersund

Kontakta dem om du vill att hyran/månadsavgiften ska dras via autogiro.

Vill du få månadsavin som e-faktura istället för med posten? Gör en anmälan till din internetbank. Ange RB Ekonomi/Förvaltning i Östersund AB som betalningsmottagare. Den som nu får pappersavierna ska också vara mottagare av e-fakturorna. Kontakta RB Ekonomi om du vill ändra avimottagare.

Anmälan till e-faktura kan göras när som helst men faktureringen startar kvartalsvis. När tjänsten kommit igång aviseras du från internetbanken att det finns en e-faktura att signera. Fram till dess betalar du som förut.

Garage och parkering

Föreningens garage ligger på baksidan av Wergelandsgatan 6-14. Kontakta styrelsen om du vill ställa dig i kö för garageplats. Kötiden är för närvarande lång. Månadshyran är 800-900 kr beroende på garagets storlek.

Det finns även två mc-garage. Månadshyran för mc-garage är 650 kr.

Garagen ska användas för parkering av fordon. De får inte huvudsakligen användas som förråd eller verkstadslokal.

P-platserna intill miljöstugan hör inte till föreningen.

Det är förbjudet att parkera utanför garagen och på gården. Felparkerade fordon anmäls till Q-park på 077-196 90 00. Uppge adress samt bilens registreringsnummer.

Gatuparkering är gratis, men avgiftsbelagd boendeparkering lär komma att införas om några år. Parkeringsvakter patrullerar regelbundet. Parkera inte närmare än tio meter före gatukorsning eller övergångsställe. Observera också p-förbudet på städdagar under perioden 1/11-15/5. Samt p-förbudet framför sopkärlen de dagar dessa töms, se skyltning.

Källarförråd

Till varje lägenhet hör ett vanligt källarförråd.  Många lägenheter har också ett matkällarförråd. Var medveten om risken med att förvara ägodelar i källaren. Inbrott har tyvärr förekommit i förråden. Likaså översvämning vid kraftiga sommarregn. Ställ dina saker på reglar, inte direkt på golvet.

Håll rent och snyggt i källaren! Saker får inte lämnas i källargångarna eller utanför förråden. Om så sker kommer sakerna att omhändertas och sedan slängas.

Lägenhetsnummer

Det finns två slags lägenhetsnummer. Dels numren som finns på upplåtelseavtal, hyreskontrakt och på dörrar till lägenheter och källarförråd.

Dels de nya ”lantmäterinumren” som används av myndigheter och i officiella register. Lantmäterinumret för din lägenhet hittar du på listan över boende, som sitter anslagen innanför varje port.

Lantmäterinumren baseras på var i fastigheten lägenheten är belägen. Entréplanets första lägenhet till vänster har nummer 1001, den till höger 1002. Som entréplan räknas också våningen en halvtrappa upp. Souterränglägenheter har nummer 0901, 0902 osv. På första våningen har lägenheten till vänster nummer 1101, den till höger 1102. Finns ytterligare en lägenhet till höger får den nummer 1103. Samma sak på andra våningen, där blir lägenhetsnumren 1201, 1202 och 1203, räknat från vänster till höger.

Föreningen har beslutat att på sikt slopa de gamla lägenhetsnumren och ersätta dem med de nya.  Vi kommer då att använda gatunumret som förled. En lägenhet på Wergelandsgatan 8, tredje våningen till höger får alltså nummer 08-1202. En lägenhet på Holbergsgatan 50, bottenvåningen till vänster får nummer 50-1001.

Dina personuppgifter

Föreningen följer det regelverk (GDPR) som gäller för behandling av personuppgifter. Här läser du mer om GDPR (länk).