Hyra/månadsavgift Garage och parkering Källarförråd Lägenhetsnummer

Hyra/månadsavgift

Hyra/månadsavgift skall ovillkorligen vara betald på förfallodagen, normalt den sista i varje månad. Kommer betalning inte in i rätt tid får du ett kravbrev med påförd inkassokostnad. Påminnelse skickas inte ut.

Alla frågor om hyror/månadsavgifter hanteras av föreningens ekonomiska förvaltare Simpleko. Kontakta dem om du vill få månadsfakturan via e-post eller som e-faktura istället för med vanlig post, eller om den ska dras via autogiro.

Kontaktuppgifter till Simpleko hittar du här (länk)

Här (länk) får du svar på vanliga frågor om hyra/månadsavgift. Samt om en del dokument vid överlåtelse av lägenhet.

Garage och parkering

I p-huset vid Råcksta tunnelbanestation finns gott om lediga p-platser att hyra. Kontakta Stockholm Parkering för mer information.

Föreningens egna garage ligger på baksidan av Wergelandsgatan 6-14. För att få hyra garage ska du vara boende i föreningen. Månadshyran är 800-900 kr beroende på garagets storlek. Kontakta styrelsen om du vill ställa dig i kö för garageplats. Kötiden är för närvarande lång.

Det finns även två mc-garage. Månadshyran för mc-garage är 650 kr.

Garaget ska användas för parkering av fordon. Det får inte huvudsakligen användas som förråd eller verkstadslokal. Garaget får inte behållas om du flyttar från föreningen.

Det är förbjudet att parkera utanför garagen och på gården. P-platserna intill miljöstugan hör inte till föreningen. Felparkerade fordon anmäls till Aimo park på tel 0771-96 90 00. Uppge adress samt bilens registreringsnummer.

Gatuparkering är gratis, men planer finns på avgiftsbelagd boendeparkering. Parkeringsvakter patrullerar regelbundet. Parkera inte närmare än tio meter före gatukorsning eller övergångsställe. Observera p-förbudet på städdagar under perioden 1/11-15/5. Samt p-förbudet framför sopkärlen de dagar dessa töms, se skyltning.

Källarförråd

Till varje lägenhet hör ett vanligt källarförråd. De flesta lägenheter har också ett matkällarförråd. Om du är nyinflyttad och inte hittar dina förråd – kontakta styrelsen.

Var medveten om risken med att förvara ägodelar i källaren. Inbrott har tyvärr förekommit. Likaså översvämning vid kraftiga sommarregn. Ställ dina saker på reglar, inte direkt på golvet.

Håll rent och snyggt i källaren! Saker får inte lämnas i källargångarna eller utanför förråden. Om så sker kommer sakerna att omhändertas och sedan slängas.

Lägenhetsnummer

Det finns två slags lägenhetsnummer. Dels föreningens egna nummer, som finns på upplåtelseavtal, hyreskontrakt och på dörrar till lägenheter och källarförråd.

Dels de ”lantmäterinummer” som används i officiella register. Lantmäterinumret för din lägenhet hittar du på listan över boende, som sitter anslagen innanför varje port.

Lantmäterinumren baseras på var i fastigheten lägenheten är belägen. Entréplanets första lägenhet till vänster har nummer 1001, den till höger 1002. Som entréplan räknas också våningen en halvtrappa upp. Souterränglägenheter har nummer 0901, 0902 osv. På första våningen har lägenheten till vänster nummer 1101, den till höger 1102. Finns ytterligare en lägenhet till höger får den nummer 1103. Samma sak på andra våningen, där blir lägenhetsnumren 1201, 1202 och 1203, räknat från vänster till höger.

Utdrag ur lägenhetsförteckningen

Utdrag ur lägenhetsförteckningen kan du få genom att kontakta föreningens ekonomiska förvaltare Simpleko.

Gå till https://portal.simpleko.se/kundportal/login och välj logga in med bank-id.

Där lägger du ett ärende till oss med beställningen, och du får utdraget direkt till dig som svar i ärendet.

Dina personuppgifter

Föreningen följer det regelverk (GDPR) som gäller för behandling av personuppgifter. Här läser du mer om GDPR (länk).

En bostadsrättsförening i Blackeberg, Bromma