Årsstämma torsdag 15 april 2021 kl. 19.

Stämman äger rum i matsalen Blackebergs gymnasium. Kallelse och stämmohandlingar delas ut i medlemmarnas brevlådor senast två veckor före stämman.

Coronainformation:
Föreningsstämmor omfattas inte av förbudet mot sammankomster med fler än åtta deltagare, om de genomförs smittsäkert och utan inslag av social samvaro. Lokalens storlek gör detta möjligt. Där kan vi hålla föreskrivet avstånd, minst en meter mellan varje sittande deltagare. På väg in och ut från stämmolokalen uppmanas alla att iaktta gällande regler för att hindra smittspridning. Några sociala aktiviteter kommer inte att anordnas i anslutning till stämman.

Medlem som ändå inte vill delta på plats kan låta ett ombud föra medlemmens talan. Ombudet ska medföra en undertecknad fullmakt och får inte företräda mer än en medlem.    

Städ-dag lördag 10 april 2021

Mellan kl 10-14 gör vi det vårfint kring husen. Vi krattar, rensar, plockar skräp och hjälps åt att städa i miljöstugan. Vid garagen står en skräpcontainer uppställd, som kan fyllas med sådant du vill bli av med hemifrån eller från ditt källarförråd (dock inte miljöfarligt avfall eller elavfall). Alla boende är välkomna att delta! Vi samlas vid containern. Där finns krattor och sopsäckar och annat att använda för städarna.