Årsstämma torsdag 15 april 2021 kl. 19.

Stämman äger rum i matsalen Blackebergs gymnasium. Kallelse och stämmohandlingar delas ut i medlemmarnas brevlådor senast två veckor före stämman. Coronainformation:Föreningsstämmor omfattas inte av förbudet mot sammankomster med fler än åtta deltagare, om de genomförs smittsäkert och utan inslag av social samvaro. Lokalens storlek gör detta möjligt. Där kan vi hålla föreskrivet avstånd, minst en […]

Städ-dag lördag 10 april 2021

Mellan kl 10-14 gör vi det vårfint kring husen. Vi krattar, rensar, plockar skräp och hjälps åt att städa i miljöstugan. Vid garagen står en skräpcontainer uppställd, som kan fyllas med sådant du vill bli av med hemifrån eller från ditt källarförråd (dock inte miljöfarligt avfall eller elavfall). Alla boende är välkomna att delta! Vi […]