Årsstämma torsdag 28 april 2022 kl. 19.

Plats: matsalen blackebergs gymnaisum. Ingång A1 (huvudingången) På årsstämman få alla som är medlemmar i BRF Skärkarlen 6 delta. Kallelse och stämmohandlingar delas ut i medlemmarnas brevlådor senast två veckor före stämman. Medlem som ändå inte vill delta på plats kan låta ett ombud föra medlemmens talan. Ombudet ska medföra en undertecknad fullmakt och får […]

Städ-dag lördag 9 april 2022

Mellan kl 10-14 gör vi det vårfint kring husen. Vi krattar, rensar, plockar skräp och hjälps åt att städa i miljöstugan. Vid garagen står en skräpcontainer uppställd, som kan fyllas med sådant du vill bli av med hemifrån eller från ditt källarförråd (dock inte miljöfarligt avfall eller elavfall). Alla boende är välkomna att delta! Vi […]

Kontakta Styrelsen genom Simpleko

För att förenkla ärendehanteringen för medlemmar så har vi gjort det möjligt att skapa ärenden i portalen från Simpleko. Simpleko är föreningens ekonomiska förvaltare. För att skapa ett ärende Gå till Kundportal (simpleko.se) (https://portal.simpleko.se) Logga in med BankID (läs nedan om du inte kan använda BankID) Efter inlogg så visas din personliga översiktssida. Välj ”Ärenden” […]

Årsstämman 15 april 2021

På årsstämman närvarade 24 medlemmar, varav fyra genom fullmakt. En ny styrelse valdes. Till ordinarie ledamöter omvaldes Niklas Lundkvist, Johan Rådal och Karl von Schoultz. Nyvalda blev Erik Veide och Sam Löthén. Som suppleanter valdes Max Ronnersjö och Christel Wide. Valberedningen som bestått av Fredrika Ivarsson och Jimmy Nemes omvaldes för ytterligare ett år. Styrelsens […]

Årsstämma torsdag 15 april 2021 kl. 19.

Stämman äger rum i matsalen Blackebergs gymnasium. Kallelse och stämmohandlingar delas ut i medlemmarnas brevlådor senast två veckor före stämman. Coronainformation:Föreningsstämmor omfattas inte av förbudet mot sammankomster med fler än åtta deltagare, om de genomförs smittsäkert och utan inslag av social samvaro. Lokalens storlek gör detta möjligt. Där kan vi hålla föreskrivet avstånd, minst en […]

Städ-dag lördag 10 april 2021

Mellan kl 10-14 gör vi det vårfint kring husen. Vi krattar, rensar, plockar skräp och hjälps åt att städa i miljöstugan. Vid garagen står en skräpcontainer uppställd, som kan fyllas med sådant du vill bli av med hemifrån eller från ditt källarförråd (dock inte miljöfarligt avfall eller elavfall). Alla boende är välkomna att delta! Vi […]

Ny betalningsmottagare för månadsavgifter/hyror

Som flera redan har noterat står ett nytt namn som betalningsmottagare på avin för månadsavgiften/hyran för januari. Det är vår ekonomiska förvaltare RB Ekonomi som byter namn till Simpleko från årsskiftet. Men redan nu används det nya namnet för sådant som avser 2021, t.ex. månadsavgifter och hyror. Det handlar alltså inte om en bluff-faktura utan […]

OVK ventilationskontroll 11-14 januari

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, innebär att alla luftkanaler och öppna spisar rensas. Information om vilket datum som just din lägenhet ska åtgärdas sitter nu uppsatt på anslagstavlorna i portarna. Du är skyldig att vara hemma vid kontrollen, eller ha lämnat från dig nycklar så att teknikerna kan komma in. Hur du lämnar nycklar framgår också av […]

Grilla utomhus – vad gäller?

Föreningen har ingen egen utpekad grillplats och inga gemensamma grillar. Här hittar du en lista på allmänna grillplatser i Stockholm (länk) Grillning på balkongerna är inte tillåtet. Brandrisken för stor och rök och os dras lätt in i dina grannars lägenheter. Grillning på föreningens uteplatser och på gräsmattan bakom huset Sigrid Undsets gata 30-34 bör […]