Ny styrelse 2020-2021

På årsstämman den 16 april valdes en ny styrelse. Helt ny är den förstås inte, alla ordinarie ledamöter ingick i förra årets styrelse. Men ordföranden är ny, liksom suppleanterna. Så här ser den nyvalda styrelsen ut:

Niklas Lundkvist, ordförande
Annika Holm, ledamot
Johan Rådal, ledamot
Karl von Schoultz, ledamot
Joel Smith, ledamot

Sanna Godeau, suppleant
Hasan Uyanik, suppleant

Hela årsmötesprotokollet samt årsredovisningen för 2019 läggs upp under rubriken ”Om föreningen” om några veckor.

Årsstämma 16 april 2020, kl 18.30 (OBS Ny tid, ny plats)

På stämman går vi igenom föreningens verksamhet under det gångna året, väljer styrelse för 2020-2021 och tar ställning till inkomna förslag (motioner).

I år äger årsstämman rum i lilla matsalen på Blackebergs gymnasium. Formell kallelse och stämmohandlingar delas ut i brevlådorna senast två veckor före stämman.

Med bostadsrätten följer också ett ansvar att lägga ned tid och arbete för det gemensamma. Att ställa upp i styrelse och förvaltning. Att se till att våra hus vårdas och underhålls. I hyreshus görs sådant av värden. Men inte i en brf!

När styrelsen för en tid sedan efterlyste personer kunniga i ekonomi och juridik fick vi noll svar. En så usel respons kommer tyvärr att kosta oss (= dig) pengar. Inför årsstämman måste engagemanget bli bättre. Ta därför kontakt med valberedningen och berätta vad du är bra på och kan hjälpa föreningen med!

Söndag 16 februari är sista dag att lämna förslag (motioner) till årsstämman

En motion är ett skriftligt förslag på något som ska ändras eller åtgärdas i föreningen. När styrelsen fått in motionen utarbetas ett förslag på beslut. Motionen och beslutsförslaget skickas ut till medlemmarna ihop med kallelsen till årsstämman. På årsstämman tar de närvarande ställning till motionen.

Hur skriver jag en motion? Enklast är att skriva den i följande fem stycken

Beskriv vad du tycker ska göras/ändras? Beskriv varför du tycker så? Beskriv hur det praktiskt ska genomföras? Sammanfatta kort och koncist: jag vill att … Underteckna med ditt namn, adress, lägenhetsnummer och e-postadress.

Motionen mejlas till info@skarkarlen6.se eller lämnas i föreningens brevlåda i porten Wergelandsgatan 2 senast den 16 februari.    

Avgiftshöjning från 2020-01-01

På inrådan av vår ekonomiska förvaltare höjer vi avgiften med 2%. Föreningens löpande kostnader täcks av intäkterna – debet och kredit går ihop. Men en del kostnader har gått upp och så behöver vi bättre likviditet: pengar för planerat underhåll och oförutsedda kostnader. Mer behöver också sättas av till investeringar. 2020 förbättrar vi vindarnas isolering, vilket kommer att spara pengar på sikt.

Avgiftshöjningen gäller endast bostadsrättslägenheterna. För hyreslägenheterna är 2020 års hyror ännu inte avtalade. Förhandlingar pågår mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen.

Viktigt att veta om och inför bredbandsbytet 4 september

Den 4 september upphör din nuvarande bredbandsanslutning via fiber. Från samma dag gäller föreningens nya kollektiva fiberavtal hos bredbandsleverantören Bahnhof. Under timmarna skiftet pågår kommer fiberanslutningen att brytas.

För att kunna använda fiberuttaget efter 4 september måste du montera en ny konverterare i plåtskåpet ovanför ytterdörren. Nya konverterare lämnas ut den 4 september kl. 18.00-20.00 i styrelserummet, Wergelandsgatan 2 (mittemot tvättstugans mangelrum). Där får du också en ny router.

 Så här gör du för att byta konverterare:

1. Öppna plåtskåpet ovanför din ytterdörr.

2. I skåpet sitter en platta/kåpa som ska skruvas loss. Innanför kåpan finner du den gamla konverteraren.

3. Lossa och ta bort den gamla konverteraren och anslut den nya.

4. Skruva tillbaka plattan/kåpan.

 Det är inte svårt att byta själv, men om du behöver hjälp kan du få det. Styrelsen och en tekniker från Bahnhof finns på plats och monterar nya konverterare under hela dagen.

Vill du ha hjälp med att byta konverterare? Meddela i så fall styrelsen senast den 18 augusti via mail info@skarkarlen6.se eller lägg en lapp i vår brevlåda på Wergelandsgatan 2 innanför porten.

Vill du ha hjälp, men kan inte vara hemma den 4 september? Anmäl också det senast den 18 augusti. Lämna sedan nycklar till din lägenhet den 3 september kl. 18.00-20.00 i styrelserummet Wergelandsgatan 2 (mittemot tvättstugans mangelrum). Lämna nyckeln i ett kuvert med ditt namn och adress.

Den som vill ha hjälp med bytet men inte har anmält det i tid får själv kontakta Bahnhof efter den 4 september. Då beställer du hjälp på egen bekostnad. Detsamma gäller om du begärt hjälp i tid men ändå inte varit hemma under dagen, eller lämnat nycklar.

Problem med den nya fiberanslutningen efter 4 september? Kontakta Bahnhofs support på tel. 010-510 30 19.

Från september läggs bredbandsavgift 125 kr/mån på alla lägenheters månadsavgift/hyra. Glöm därför inte att säga upp ditt gamla privata fiberavtal fr.o.m. 4 september. Annars får du ju betala dubbelt.

Observera att dessa förändringar endast berör fiberanslutningen. ComHem-uttaget berörs inte. Det fortsätter att fungera precis som förut.

Grilla utomhus – vad gäller?

Föreningen har ingen egen utpekad grillplats och inga gemensamma grillar. Här hittar du en lista på allmänna grillplatser i Stockholm (länk)

Grillning på balkongerna är inte tillåtet. Brandrisken för stor och rök och os dras lätt in i dina grannars lägenheter.

Grillning på föreningens uteplatser och på gräsmattan bakom huset Sigrid Undsets gata 30-34 bör undvikas, men kan accepteras på följande villkor:

Du får inte grilla när det råder allmänt eldningsförbud. Det är du själv som måste kolla detta, innan du sätter igång att grilla.

Du får bara grilla i liten skala och endast så att det inte stör de närmast boende. Det är de närboende som avgör om ditt grillande är störande eller ej.

Du måste noga se till att släcka grillen och städa efter dig när du är klar.