Sopor och grovavfall

Hushållsavfall som inte går att återvinna eller kompostera

läggs i containrarna vid Wergelandsgatan 8-10 och Sigrid Undsets gata 34.
Containrarna töms en gång i veckan, vanligen fredagar. Företaget som tömmer heter Suez.

Synpunkter på soptömningen lämnas till Stockholm Vatten och Avfall,
tel 08-522 120 00 eller via e-post till kund@svoa.se. Informera gärna styrelsen om du lämnar klagomål på sophanteringen.

Komposterbart avfall

läggs i de bruna rullkärl som står intill containrarna för hushållsavfall. Särskilda påsar ska användas. Kärlen töms två gånger i veckan, måndag och torsdag.

Påsar för kompostavfall finns i mangelrummet, bredvid tvättstugan. Där finns också påshållare, som du kan montera i köket, t.ex. under diskbänken.

Vad är komposterbart? Läs om det på www.svoa.se/matavfall

Återvinningsbart avfall. Vissa grovsopor

lämnas i miljöstugan på innergården. Dörren öppnas med aptusbrickan. Observera att miljöstugan inte är ett allmänt grovsoprum – se nedan.

Avfallet läggs i därför avsedda kärl. Består en förpackning av flera material, sortera materialen var för sig. Är det svårt att dela på en förpackning, sortera efter det material som förpackningen består mest av.

Pappersförpackningar mjölk- och flingpaket, matförpackningar, skokartonger, hushålls- och toarullar.

Grov kartong och wellpapp – kartonger ska tas isär och plattas till, annars blir kärlet fort fullt och det blir svårt för andra att slänga sitt

Plastförpackningar plastlock, plastdunkar, crème fraiche-burkar, sköljmedels- och diskmedelsflaskor, plastpåsar, plasttuber, plastfolie, vakuumförpackningar, frigolit.

Metallförpackningar konservburkar, tuber, kapsyler, lock, dryckesburkar utan pant, folieformar, metallformen runt värmeljus.

Färgat/ofärgat glas  är du tveksam, lägg glaset i behållaren för färgat. Skruva av plast- och metallock och släng i rätt behållare. OBS! Kristallglas, glasvaser, fönster-, dricks- och prydnadsglas läggs i behållaren för grovavfall.

• Tidningar  papper och reklamfoldrar. OBS! Ingen kartong, inga kuvert, ingen plastad reklam. Böcker sorteras som grovavfall.

• Grovavfall brännbara och ej brännbara saker som inte är förpackningar och som är för stora för soppåsen. Mindre isärtagna möbler, leksaker, limmade och bundna böcker, trälådor, porslin/keramik, plast och frigolit.

Observera att miljöstugan inte är ett allmänt grovsoprum. Du får inte lämna /ställa skrymmande föremål på golvet. Får avfallet inte plats i ett kärl, måste du ordna borttransport på egen hand. Är kärlet fullt måste du vänta tills tömning skett. Det sker normalt en gång i veckan. 

• Julgranen ska emballeras, annars blir miljöstugan och behållaren nedskräpad av barr. Såga upp den i mindre delar och lägg i en sopsäck. Släng säcken i behållaren för grovavfall.

• El-avfall allt med sladd eller batteri, t.ex. datorer, elektroniska leksaker, tv-apparater.

• Glödlampor, lågenergilampor, lysrör, batterier

Det här får inte lämnas i miljöstugan

• Farligt avfall exempelvis färg, lack och limrester, kemikalier, oljor och lösningsmedel. Sådant avfall får heller inte läggas i soppåsen eller hällas ut i avloppet. Lämna in det på en återvinningscentral, t.ex Preem vid Islandstorget eller till den mobila miljöstationen – läs mer på www.stockholm.se/avfall

• Medicin, läkemedel lämnas till apoteket

• Däck, bilbatterier 

• Stora möbler, kyl- och frysskåp 

• Byggavfall 

En bostadsrättsförening i Blackeberg, Bromma