OVK ventilationskontroll 11-14 januari

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, innebär att alla luftkanaler och öppna spisar rensas. Information om vilket datum som just din lägenhet ska åtgärdas sitter nu uppsatt på anslagstavlorna i portarna. Du är skyldig att vara hemma vid kontrollen, eller ha lämnat från dig nycklar så att teknikerna kan komma in. Hur du lämnar nycklar framgår också av informationsbladet.