Planerade åtgärder

Här är några punkter som står på tur att åtgärdas:

  • uppfräschning av källarförråd och källargångar. Utbyte av återstående äldre hönsnätsväggar mellan källarförråden.
  • uppfräschning av trapphus
  • rensning/byte av avloppsstammar i källaren Holbergsgatan 50-52 och Wergelandsgatan 2-4
  • flytt av undercentralen för fjärrvärme Wergelandsgatan 6
  • yttre underhåll (alternativt byte) av samtliga fönster
  • kontroll och renovering av samtliga balkonger
  • fasadrenovering