Planerade åtgärder

Här är några punkter som står på tur att åtgärdas:

  • uppfräschning av källarförråd och källargångar. Utbyte av återstående äldre hönsnätsväggar mellan källarförråden.
  • uppfräschning av trapphus
  • kontroll av av liggande avloppsstammar i källaren Holbergsgatan 50-52, Wergelandsgatan 2-4 och Sigrid Undsets gata 30-34.
  • flytt av undercentralen för fjärrvärme Wergelandsgatan 6
  • Planeras ske under 2022: yttre underhåll av samtliga fönster.
  • kontroll av balkonger och fasad

En bostadsrättsförening i Blackeberg, Bromma