Årsstämma torsdag 28 april 2022 kl. 19.

Plats: matsalen blackebergs gymnaisum. Ingång A1 (huvudingången)

På årsstämman få alla som är medlemmar i BRF Skärkarlen 6 delta.

Kallelse och stämmohandlingar delas ut i medlemmarnas brevlådor senast två veckor före stämman.

Medlem som ändå inte vill delta på plats kan låta ett ombud föra medlemmens talan. Ombudet ska medföra en undertecknad fullmakt och får inte företräda mer än en medlem.    

Städ-dag lördag 9 april 2022

Mellan kl 10-14 gör vi det vårfint kring husen. Vi krattar, rensar, plockar skräp och hjälps åt att städa i miljöstugan. Vid garagen står en skräpcontainer uppställd, som kan fyllas med sådant du vill bli av med hemifrån eller från ditt källarförråd (dock inte miljöfarligt avfall eller elavfall). Alla boende är välkomna att delta! Vi samlas vid containern. Där finns krattor och sopsäckar och annat att använda för städarna.