Årsstämma torsdag 25 april 2024 kl. 18:30

Välkomna till årsstämma för Brf Skärkarlen 6

Bostadrättsföreningen Skärkarlen 6 kallar härmed samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma 2024.

När: torsdagen 25 april kl. 18:30

Var: Blackebergs Gymnasium. Gå in genom huvudentren och därefter kommer det att skyltas till möteslokalen.

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de tilsammans endast en röst. Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud och ombudet ska då visa upp en giltig fullmakt. Ombud får inte företräda mer än en medlem.

Vi ser fram emot att träffa så många av er som möjligt!

Årsstämma torsdag 28 april 2022 kl. 19.

Plats: matsalen blackebergs gymnaisum. Ingång A1 (huvudingången)

På årsstämman få alla som är medlemmar i BRF Skärkarlen 6 delta.

Kallelse och stämmohandlingar delas ut i medlemmarnas brevlådor senast två veckor före stämman.

Medlem som ändå inte vill delta på plats kan låta ett ombud föra medlemmens talan. Ombudet ska medföra en undertecknad fullmakt och får inte företräda mer än en medlem.    

Städ-dag lördag 9 april 2022

Mellan kl 10-14 gör vi det vårfint kring husen. Vi krattar, rensar, plockar skräp och hjälps åt att städa i miljöstugan. Vid garagen står en skräpcontainer uppställd, som kan fyllas med sådant du vill bli av med hemifrån eller från ditt källarförråd (dock inte miljöfarligt avfall eller elavfall). Alla boende är välkomna att delta! Vi samlas vid containern. Där finns krattor och sopsäckar och annat att använda för städarna.

Kontakta Styrelsen genom Simpleko

För att förenkla ärendehanteringen för medlemmar så har vi gjort det möjligt att skapa ärenden i portalen från Simpleko. Simpleko är föreningens ekonomiska förvaltare.

För att skapa ett ärende

Gå till Kundportal (simpleko.se) (https://portal.simpleko.se)

Logga in med BankID (läs nedan om du inte kan använda BankID)

Inloggningsruta

Efter inlogg så visas din personliga översiktssida. Välj ”Ärenden” i vänsterspalten.

Översitssida

Välj skapa nytt ärende

I rutan som kommer upp:

  1. Skriv en rubrik som beskriver ärendet
  2. Skapa ärendet med Styrelsen genom att:
    • a. Klicka på texten i rutan
    • b. Bocka ur ”Förvaltare” och bocka för ”Styrelse”
  3. Beskriv ärendet i detalj.
  4. Ladda upp eventuella dokument och bilder
  5. Skapa ärendet

För dig som inte kan använda BankID

Kontakta styrelsen om du inte har tillgång till BankID så får du ett användarnamn och lösenord som du kan logga in med.

Årsstämman 15 april 2021

På årsstämman närvarade 24 medlemmar, varav fyra genom fullmakt.

En ny styrelse valdes. Till ordinarie ledamöter omvaldes Niklas Lundkvist, Johan Rådal och Karl von Schoultz. Nyvalda blev Erik Veide och Sam Löthén. Som suppleanter valdes Max Ronnersjö och Christel Wide.

Valberedningen som bestått av Fredrika Ivarsson och Jimmy Nemes omvaldes för ytterligare ett år.

Styrelsens motion om att ändra stadgarna så att det skulle bli möjligt för årsstämman att i framtiden kunna välja in externa personer i styrelsen, diskuterades livligt. Motionen avslogs efter omröstning.

Det fullständiga protokollet från stämman finns utlagt på hemsidan, under rubriken Om föreningen.

Årsstämma torsdag 15 april 2021 kl. 19.

Stämman äger rum i matsalen Blackebergs gymnasium. Kallelse och stämmohandlingar delas ut i medlemmarnas brevlådor senast två veckor före stämman.

Coronainformation:
Föreningsstämmor omfattas inte av förbudet mot sammankomster med fler än åtta deltagare, om de genomförs smittsäkert och utan inslag av social samvaro. Lokalens storlek gör detta möjligt. Där kan vi hålla föreskrivet avstånd, minst en meter mellan varje sittande deltagare. På väg in och ut från stämmolokalen uppmanas alla att iaktta gällande regler för att hindra smittspridning. Några sociala aktiviteter kommer inte att anordnas i anslutning till stämman.

Medlem som ändå inte vill delta på plats kan låta ett ombud föra medlemmens talan. Ombudet ska medföra en undertecknad fullmakt och får inte företräda mer än en medlem.    

Städ-dag lördag 10 april 2021

Mellan kl 10-14 gör vi det vårfint kring husen. Vi krattar, rensar, plockar skräp och hjälps åt att städa i miljöstugan. Vid garagen står en skräpcontainer uppställd, som kan fyllas med sådant du vill bli av med hemifrån eller från ditt källarförråd (dock inte miljöfarligt avfall eller elavfall). Alla boende är välkomna att delta! Vi samlas vid containern. Där finns krattor och sopsäckar och annat att använda för städarna.

Ny betalningsmottagare för månadsavgifter/hyror

Som flera redan har noterat står ett nytt namn som betalningsmottagare på avin för månadsavgiften/hyran för januari.

Det är vår ekonomiska förvaltare RB Ekonomi som byter namn till Simpleko från årsskiftet. Men redan nu används det nya namnet för sådant som avser 2021, t.ex. månadsavgifter och hyror.

Det handlar alltså inte om en bluff-faktura utan allt är i sin ordning.

Med fakturan har du fått ett informationsblad där namnbytet och övriga förändringar beskrivs närmare. Informationen på vår egen webbplats (under ”Bra att veta”) kommer att ändras vid årsskiftet.

OVK ventilationskontroll 11-14 januari

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, innebär att alla luftkanaler och öppna spisar rensas. Information om vilket datum som just din lägenhet ska åtgärdas sitter nu uppsatt på anslagstavlorna i portarna. Du är skyldig att vara hemma vid kontrollen, eller ha lämnat från dig nycklar så att teknikerna kan komma in. Hur du lämnar nycklar framgår också av informationsbladet.

Grilla utomhus – vad gäller?

Föreningen har ingen egen utpekad grillplats och inga gemensamma grillar. Här hittar du en lista på allmänna grillplatser i Stockholm (länk)

Grillning på balkongerna är inte tillåtet. Brandrisken för stor och rök och os dras lätt in i dina grannars lägenheter.

Grillning på föreningens uteplatser och på gräsmattan bakom huset Sigrid Undsets gata 30-34 bör undvikas, men kan accepteras på följande villkor:

Du får inte grilla när det råder allmänt eldningsförbud. Det är du själv som måste kolla detta, innan du sätter igång att grilla.

Du får bara grilla i liten skala och endast så att det inte stör de närmast boende. Det är de närboende som avgör om ditt grillande är störande eller ej.

Du måste noga se till att släcka grillen och städa efter dig när du är klar.

En bostadsrättsförening i Blackeberg, Bromma