Grilla utomhus – vad gäller?

Föreningen har ingen egen utpekad grillplats och inga gemensamma grillar. Här hittar du en lista på allmänna grillplatser i Stockholm (länk)

Grillning på balkongerna är inte tillåtet. Brandrisken för stor och rök och os dras lätt in i dina grannars lägenheter.

Grillning på föreningens uteplatser och på gräsmattan bakom huset Sigrid Undsets gata 30-34 bör undvikas, men kan accepteras på följande villkor:

Du får inte grilla när det råder allmänt eldningsförbud. Det är du själv som måste kolla detta, innan du sätter igång att grilla.

Du får bara grilla i liten skala och endast så att det inte stör de närmast boende. Det är de närboende som avgör om ditt grillande är störande eller ej.

Du måste noga se till att släcka grillen och städa efter dig när du är klar.