För mäklare

Fastighetsbeteckning Stockholm Skärkarlen 6
Värdeår  1951
Arkitekt Curt Strehlenert
Bostadslägenheter 80 stycken fördelat på
13 st 1 rok
22 st 2 rok
22 st 3 rok
23 st 4 rok
Adresser Holbergsgatan 50, 52
Sigrid Undsets gata 30, 32, 34
Wergelandsgatan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
Areal 6650 kvm
Bostäder 5293 kvm
Lokaler 208 kvm

Fastigheten består av två lamellhus med tre våningar och källare. Ytuppgifterna är enligt underlag från den tidigare ägaren Familjebostäder AB. Av de 80 lägenheterna är åtta hyresrätter. Föreningen har tre uthyrda lokaler.

Föreningen äger inte marken utan hyr den av Stockholms stad via tomträtt. Tomträttsavtalet gäller t.o.m. 2051-01-01.

Föreningens organisationsnummer är 769618-1150

Dokument
Aktuell årsredovisning (länk)
Stadgar (länk)

Mäklarbild beställs av föreningens ekonomiska förvaltare Simpleko på https://www.simpleko.se/for-kunder/for-maklare/ . Tel 018-66 01 60 (mån-fre kl. 9-12). E-post: info@simpleko.se.

Medlemsansökan och överlåtelsehandlingar skickas med vanlig post till: Brf Skärkarlen 6, Wergelandsgatan 2 bv, 168 48  Bromma. Mäklaren bör dock samtidigt – för säkerhets skull – e-posta kopia av handlingarna till info@skarkarlen6.se

Allmänt

Bostadsrättsföreningen Skärkarlen 6, bildades i oktober 2008. Föreningen övertog 2010 fastigheten av den tidigare ägaren Familjebostäder AB.

Husen ligger intill Blackebergs centrum, tunnelbanestationen Blackeberg och Blackebergs gymnasium. I centrum finns en större dagligvarubutik (Hemköp) med postservice. Vidare apotek, bibliotek, cykelaffär, gym, restaurang, bio, några mindre butiker och en vårdcentral. Torghandel sommartid.

Blackeberg byggdes åren kring 1950. Med sina trivsamma kvarter, varierade gaturum och grönska är området så långt från miljonprogrammets storskaliga och enahanda byggande man kan komma. Husen är murade i tegel och lättbetong, väl inplacerade i terrängen, harmoniskt färgsatta och med fina detaljer och hög standard i byggkvalitet och material.

Information som ska delges köpare

Månadsavgiften inkluderar värme (fjärrvärme) och vatten. Avgiften höjdes senast med 7% från januari 2019 och med 2% från januari 2020. I dagsläget är inga fler höjningar planerade.

Bredband/internet via fiberuttag. Eget abonnemang behövs inte, föreningens gruppavtal hos Bahnhof täcker alla lägenheter.  Obligatorisk bredbandsavgift debiteras med 125 kr/mån/lägenhet.

I lägenheterna finns också uttag för de avgiftsfria tv-kanalerna och för kabel-tv från Comhem.

Lägenheterna har 2-glasfönster.

Till varje lägenhet hör ett källarförråd. Många lägenheter har också ett mindre  matkällarförråd. Gemensamma cykel- och barnvagnsförråd finns i fastighetens källare.

Två tvättstugor, belägna i markplanet med ingång från Wergelandsgatan 2.

Sopnedkasten är igensatta. Kärl för hushållssopor vid Sigrid Undsets gata 34 och Wergelandsgatan 8-10. Miljöstuga för återvinning av glas, kartong, metall, plast, tidningar och vissa grovsopor.

Föreningen tar ut överlåtelseavgift av säljaren i samband med ägarbyte. Avgiften uppgår till 2,5 % av gällande prisbasbelopp.

Köparen debiteras pantsättningsavgift i de fall bostadsrätten används som säkerhet för banklån. Avgiften uppgår till 1 % av gällande prisbasbelopp.

Information om överlåtelseavgift och pantsättningsavgift ska finnas på köpehandlingen. Saknas sådan information kommer föreningen att återsända handlingarna till mäklaren för komplettering.

Föreningen är klassad som en äkta bostadsrättsförening. Juridisk person accepteras inte som medlem. Inget hinder för delat ägandeskap, men ägarandelar understigande 10% accepteras inte.

För aktuella och kommande upprustningar och åtgärder, klicka här.

Tidigare utförda upprustningar och åtgärder:
2003-2004: Stambyte och nya elledningar i lägenheterna
2011: Nytt låssystem till portar (aptusbrickor). Renovering av tvättstugor
2012: Översyn av utemiljön. Dränering runt fastigheten
2013: Nytt sophanteringssystem. Tätning av fönster och portar. Mark och dräneringsarbeten vid Wergelandsgatan 4
2014: Nytt låssystem till gemensamma utrymmen
2015: OVK (obligatorisk ventilationskontroll). Fuktkontroll av alla lägenheters våtutrymmen.
2015: Stamspolning i lägenheter och gemensamma utrymmen
2015: Nya elstigare. Dragning av trefasel till lägenheterna. Installation av porttelefoner.
2015-16: Takrenovering
2016: Upprustning av garage. Åtgärd av sättningsskador samt omledning och byte av avloppsstammar i källaren W-gatan 6-14.
2017-2018: Översyn av värmesystemet. Byte av samtliga ventiler och termostater.
2018: Åtgärder i fastighetens tre skyddsrum.
2019: Energideklaration upprättad, gäller till 2029. Bredbandsuppkoppling (fiber) till alla lägenheter enligt gruppavtal med Bahnhof. Reparation av ytskikten i några hyreslägenheter.
2020: förbättrad isolering på vindarna (50 cm tjockt lager lösull). Godkänd radonmätning. Godkänd brandskyddskontroll. Kontroll av gasledningar och gasventiler.
2021: OVK (obligatorisk ventilationskontroll)

En bostadsrättsförening i Blackeberg, Bromma