Ny betalningsmottagare för månadsavgifter/hyror

Som flera redan har noterat står ett nytt namn som betalningsmottagare på avin för månadsavgiften/hyran för januari.

Det är vår ekonomiska förvaltare RB Ekonomi som byter namn till Simpleko från årsskiftet. Men redan nu används det nya namnet för sådant som avser 2021, t.ex. månadsavgifter och hyror.

Det handlar alltså inte om en bluff-faktura utan allt är i sin ordning.

Med fakturan har du fått ett informationsblad där namnbytet och övriga förändringar beskrivs närmare. Informationen på vår egen webbplats (under ”Bra att veta”) kommer att ändras vid årsskiftet.