El, gas, VVS, ventilation

Visa sida

Förebygg fukt- och vattenskador

Gör följande kontroller och rensningar flera gånger per år. Det gäller oavsett om du är bostadsrättsägare eller hyresgäst.

Elementen. Känn med fingrarna om det finns fukt på golvet eller kring reglage och luftningsventiler. Känn efter också på svåråtkomliga ställen – kanske är det just där det läcker? Spindelväv kan vara tecken på fukt.

Badrum. Gör rent i golvbrunnen. Lyft upp insatsen och spola kraftigt med hett vatten så att också rören i golvet rensas. Lossa och gör rent i röret från handfatet. Åtgärda droppande kranar och rinnande toaletter. Syna kakel och klinker, byt ut spruckna plattor. Syna fönsterbågen och måla om där färgen flagnat. Syna taket – sprickor eller mörkfärgade partier kan vara tecken på läckage från våningen ovanför.

I toaletten får du bara spola ned vatten, urin, bajs och toalettpapper.
Aldrig hushållspapper, bindor, tamponger, våtservetter, tandtråd, tops, bomullstussar, hårstrån, pappersnäsdukar, oljor, läkemedel eller något annat.

Diskbänk. Plocka ut allt ur underskåpet. Känn med fingrarna efter fukt på rör och kring rörfogar. Missfärgningar är tecken på läckage. Skruva loss och gör rent i rören som leder från slask och diskho.

När du lagar mat. Häll aldrig mjöl, stekfett eller matolja i avloppet. Häll det i en tom mjölkkartong istället, och lägg kartongen i soppåsen. Torka ur fett och olja ur kastruller och stekpannor innan du diskar dem.

Avfallskvarn är inte tillåtet att installera!

Disk- och tvättmaskin. Dra ut maskinen och kolla vattenanslutningarna. Byt plastskivan som maskinen står på, om den är sprucken.

Kyl och frys. Dra ut kyl/frysen och rengör baksidans behållare och slang för kondensvatten. Byt plastskivan som kyl/frysen står på, om den är sprucken.

Ventilation – spisfläkt

Våra hus har självdragsventilation. Det betyder att frisk luft kommer in genom fönsterventilerna, och när du vädrar med öppna fönster. Gammal luft förs bort genom ventiler i kök, badrum och sovrum.

Under den kalla årstiden ska ventilerna vara åtskruvade. Kanske inte helt och hållet, för då kommer för lite frisk luft in och då fungerar inte självdragssystemet. Men eftersom de flesta fönster är otäta lär du nog ändå få in frisk luft så det räcker. Pröva dig fram!

Har din lägenhet extra fönsterventiler monterade i fönstrens överkant? Då ska dessa användas i första hand. Skruva i så fall åt den nedre ventilen hårt, så att inte de övre och nedre ventilerna står öppna samtidigt.

Låt gärna badrumsdörren stå öppen. Det förbättrar ventilationen.

Vädra på rätt sätt! Steker du sådant som osar ska köksfönstret och köksdörren vara stängda. Öppna fönstren i angränsande rum i stället. Då trycks stekoset ut genom utsugsventilen i köket.

Spisfläkten får inte anslutas till utsugsventilen i köket. Då fungerar inte självdragssystemet och ventilationen i andra lägenheter påverkas. Endast en återcirkulerande fläkt, typ kolfilterfläkt,  får installeras i köket.

Frånluftsdon av typen på bilden är inte tillåtna att installera i lägenheten under några omständigheter. Dessa är till för hus med forcerad ventilation. Öppningsarean är för lite vilket innebär att luften inte kan ta sig ut. En badrumsinstallation kan innebära fukt- och mögelskador. Det har redan inträffat.

Ventilationen är gemensam och inget som den enskilda bostadsrättsinnehavaren får göra ändringar på. Kontakt därför alltid styrelsen innan.

Här information om olika typer av ventilation (länk) i hus samt några Smarta energi- och klimattips

Värme

Värmen är termostatstyrd och sköter sig själv. Elementens reglage ska stå på högsta läget året om – även under sommaren. Vrid ner reglaget bara om du vill sänka värmen tillfälligt vintertid.

Skruva åt fönsterventilerna under vinterhalvåret. Står ventilerna vidöppna klarar inte elementens termostat av att hålla värmen. Läs mer under rubriken Ventilation ovan.

Dålig värme i något element? Då kan smuts ha fastnat i termostatventilen. Vrid reglaget fram och tillbaka några gånger. Stäng sedan av värmen med reglaget. Sätt på igen efter några timmar. Upprepa om det inte hjälper. Pröva också att lufta  elementet med en luftningsnyckel. Det ska rinna en jämn stråle vatten ur luftningsventilen.

Ställ inte möbler framför elementen. Värmen måste kunna stråla ut fritt i rummet.

Läs här om värmesystemet och om hur elementens termostater fungerar: Info termostat. (PDF-fil).

El och gas

Alla bostadsrättsägare och hyresgäster är skyldiga att ha dels ett elnätsavtal dels ett elhandelsavtal. Avtalen ska gälla från och med lägenhetens tillträdesdatum till och med datumet då lägenheten frånträds.

Elmätarens nummer hittar du nedanför mätarens display, under en streckkod. Lägenhetens anläggnings-id finns också på elskåpet, på en dekal. Där står två nummerserier. Det är numret under streckkoden som gäller.

Alla bostadsrättsägare och hyresgäster måste också ha ett gasavtal, utom i de fall lägenhetens anslutning till gasnätet har upphört.

Hyresgäster får inte säga upp sina gasavtal eller koppla bort gasspisen.

Bostadsrättsägare som vill byta från gas- till elspis måste – om det inte redan är gjort – låta en elfirma dra en kabel från elskåpet och montera ett trefasuttag vid spisen. Meddela styrelsen innan du sätter igång arbetet.

Gasuttaget ska sedan plomberas av en auktoriserad firma. Kontakta Stockholm Gas för information. Tänk på att gasledningen måste vara åtkomlig för inspektion även efter att den plomberats.

En bostadsrättsförening i Blackeberg, Bromma