El, gas, VVS, ventilation

Förebygg fukt- och vattenskador

Gör följande kontroller och rensningar flera gånger per år. Det gäller oavsett om du är bostadsrättsägare eller hyresgäst.

Elementen. Känn med fingrarna om det finns fukt på golvet eller kring reglage och luftningsventiler. Känn efter också på svåråtkomliga ställen – kanske är det just där det läcker? Spindelväv kan vara tecken på fukt.

Badrum. Ta upp insatsen och gör rent i golvbrunnen. Spola kraftigt med hett vatten i golvbrunnen så att också rören i golvet rensas. Lossa och gör rent i röret från handfatet. Åtgärda droppande kranar och rinnande toaletter. Syna kakel och klinker och byt ut spruckna plattor. Syna fönsterbågen och måla om där färgen flagnat. Syna taket – sprickor eller mörkfärgade partier kan vara tecken på läckage från våningen ovanför.

I toaletten får du bara spola ned vatten, urin, bajs och toalettpapper.
Aldrig hushållspapper, blöjor, bindor, tandtråd, tops, bomullstussar, hårstrån pappersnäsdukar, oljor eller läkemedel. Eller något annat.

Diskbänk. Plocka ut allt ur underskåpet. Känn med fingrarna efter fukt på rör och kring rörfogar. Missfärgningar är tecken på läckage. Skruva loss och gör rent i rören som leder från slask och diskho.

När du lagar mat. Häll aldrig stekfett eller matolja i avloppet. Häll det i en tom mjölkkartong istället, och lägg kartongen i soppåsen. Torka ur fett och olja ur kastruller och stekpannor innan du diskar dem.

Disk- och tvättmaskin. Dra ut maskinen och kolla vattenanslutningarna. Byt plastskivan som maskinen står på, om den är sprucken.

Kyl och frys. Dra ut kyl/frysen och rengör baksidans behållare och slang för kondensvatten. Byt plastskivan som kyl/frysen står på, om den är sprucken.

Ventilation – spisfläkt

Våra hus har självdragsventilation. Det betyder att frisk luft leds in genom fönsterventilerna och när du vädrar med öppna fönster. Gammal luft förs bort genom utsugsventiler i kök, badrum och sovrum.

Under den kalla årstiden ska ventilerna vara åtskruvade. Men inte helt och hållet, för då kommer för lite frisk luft in. Då fungerar inte självdragssystemet. Men eftersom de flesta fönster är otäta lär du nog ändå få in tillräckligt mycket frisk luft. Pröva dig fram!

Har din lägenhet extra fönsterventiler monterade i fönstrens överkant? Då ska dessa användas i första hand. Skruva i så fall åt den nedre ventilen hårt, så att inte både övre och nedre ventiler står öppna samtidigt.

Låt gärna badrumsdörren stå öppen. Det förbättrar ventilationen.

Vädra på rätt sätt! Steker du sådant som osar ska köksfönstret vara stängt. Öppna istället fönstren i angränsande rum och håll köksdörren stängd medan du steker. Då trycks stekoset ut genom utsugsventilen i köket.

Spisfläkten får inte anslutas till utsugsventilen i köket. Då fungerar inte självdragssystemet och ventilationen i andra lägenheter påverkas. Endast en återcirkulerande fläkt, typ kolfilterfläkt,  får installeras i köket.

Här information om olika typer av ventilation (länk) i hus samt några Smarta energi- och klimattips

Värme

Värmen är termostatstyrd och sköter sig själv. Elementens reglage ska alltid stå på högsta läget – även under sommaren. Vrid ner reglaget bara om du vill sänka värmen tillfälligt vintertid.

Skruva åt fönsterventilerna under vinterhalvåret. Står ventilerna vidöppna klarar inte elementens termostat av att hålla värmen. Läs mer under rubriken Ventilation ovan.

Dålig värme i något element? Då kan smuts ha fastnat i termostatventilen. Vrid reglaget fram och tillbaka några gånger. Stäng sedan av värmen med reglaget. Sätt på igen efter några timmar. Upprepa om det inte hjälper. Pröva också att lufta  elementet med en luftningsnyckel. Det ska rinna en jämn stråle vatten ur luftningsventilen.

Ställ inte möbler framför elementen. Värmen måste kunna stråla ut fritt i rummet.

Läs här om värmesystemet och om hur elementens termostater fungerar: Info termostat. (PDF-fil).

El och gas

Alla bostadsrättsägare och hyresgäster är skyldiga att ha dels ett elnätsavtal dels ett elhandelsavtal. Avtalen ska gälla kontinuerligt, från och med lägenhetens tillträdesdatum till och med datumet då lägenheten frånträds.

Elmätarens nummer finns angivet nedanför mätarens display, under en streckkod. Lägenhetens anläggnings-id hittas också på elskåpet, på en dekal. Där finns två nummerserier. Det är numret under streckkoden som gäller.

Bostadsrättsägare och hyresgäster måste också ha ett gasavtal, utom i de fall lägenhetens anslutning till gasnätet har upphört.

Hyresgäster får inte säga upp sina gasavtal eller koppla bort gasspisen.

Bostadsrättsägare som vill byta från gas- till elspis måste – om det inte redan är gjort – låta en elfirma dra en kabel från elskåpet och montera ett trefasuttag vid spisen. Meddela styrelsen innan du sätter igång arbetet.

Gasuttaget ska sedan plomberas av en auktoriserad firma. Kontakta Stockholm Gas för information. Tänk på att gasledningen måste vara åtkomlig för inspektion även efter att den plomberats.