Årsstämma torsdag 28 april 2022 kl. 19.

Plats: matsalen blackebergs gymnaisum. Ingång A1 (huvudingången)

På årsstämman få alla som är medlemmar i BRF Skärkarlen 6 delta.

Kallelse och stämmohandlingar delas ut i medlemmarnas brevlådor senast två veckor före stämman.

Medlem som ändå inte vill delta på plats kan låta ett ombud föra medlemmens talan. Ombudet ska medföra en undertecknad fullmakt och får inte företräda mer än en medlem.