Styrelsemedlemmar

Styrelse 2021-2022 

Niklas Lundkvist  ordförande
 Erik Veide  kassör
 Johan Rådal  ledamot
Li Hammar  ledamot
 Emelie Ahlin Toll  ledamot

Christel Wide
Max Ronnersjö

 suppleanter

Ny styrelse väljs vid årsstämman våren 2023.

Valberedningen (Fredrika Ivarsson och Annika Holm) kontaktas via valberedningen@skarkarlen6.se    

En bostadsrättsförening i Blackeberg, Bromma