Styrelsemedlemmar

Styrelse 2020-2021 

Niklas Lundkvist  ordförande
 Annika Holm  ledamot
 Joel Smith  ledamot
 Karl von Schoultz  ledamot
 Johan Rådal  ledamot

Sanna Godeau och Hasan Uyanik

 suppleanter

Styrelsen kontaktas via info@skarkarlen6.seEller genom att lämna ett meddelande i styrelsens brevlåda på Wergelandsgatan 2, bv.

Ny styrelse väljs vid årsstämman i april 2021.

Valberedningen (Fredrika Ivarsson och Jimmy Nemes) kontaktas via valberedningen@skarkarlen6.se