Styrelsemedlemmar

Styrelse 2021-2022 

Niklas Lundkvist  ordförande
 Erik Veide  kassör
 Sam Löthén  ledamot
 Karl von Schoultz  ledamot
 Johan Rådal  ledamot

Christel Wide
Max Ronnersjö

 suppleanter

Styrelsen kontaktas via info@skarkarlen6.seEller genom att lämna ett meddelande i styrelsens brevlåda på Wergelandsgatan 2, bv.

Ny styrelse väljs vid årsstämman våren 2022.

Valberedningen (Fredrika Ivarsson och Jimmy Nemes) kontaktas via valberedningen@skarkarlen6.se