Ordning och säkerhet Fastighetsförsäkring

Ordningsregler

Att bo bra betyder mer än en bekväm lägenhet. Vi vill trivas med våra grannar och vår närmiljö och känna oss trygga. Då måste vi visa hänsyn så att andra inte blir störda. Vi måste ”iaktta sundhet, ordning och gott skick”. Sådan är lagens formulering. Det gäller alla i hushållet – också ens gäster.

Utöver föreningens stadgar gäller dessa ordningsregler (länk). Men inga regler kan täcka allt. Använd sunt förnuft och visa hänsyn. Då blir det sällan problem.

Grilla utomhus sommartid? Läs under rubriken Brandsäkerhet nedan.

Störningsjouren

Föreningen har avtal med Svenska Störningsjouren AB. Vid störningar eller andra trygghetsproblem inom fastigheten, kontakta larmcentralen tel 08-568 214 00. Då får du professionell hjälp av en väktare. Larmcentralen nås söndag-torsdag kl 20-03 och fredag-lördag kl 20-04. Läs mer på www.storningsjouren.se.

Har du frågor som inte är akuta? Ring under kontorstid tel. 08-645 00 35 eller skicka e-post till info@storningsjouren.se

Säkerhetsdörr

Bostadsrättsägare som inte har säkerhetsdörr kan på egen bekostnad skaffa en sådan. Den ska följa svensk standard och ha samma färg som övriga dörrar i trapphuset. Vi föreslår Dalocs modell Y33 .

Brandsäkerhet

Styrelsen har antagit en brandskyddspolicy och -plan (länk). Se också våra  ordningsregler (länk) och läs på Brandskyddsföreningens hemsida (länk) om hur du förebygger och agerar vid en brand.

Grilla utomhus – vad gäller?

Grillning på balkongerna är inte tillåtet. Brandrisken är stor och rök och os dras lätt in i dina grannars lägenheter.

Grillning på föreningens uteplatser och på gräsmattan bakom huset Sigrid Undsets gata 30-34 bör undvikas, men accepteras på följande villkor:

Du får inte grilla när det råder allmänt eldningsförbud. Du själv måste kolla detta innan du sätter igång att grilla.

Du får bara grilla i liten skala och endast så att det inte stör de närboende. Det är de som avgör om ditt grillande är störande eller ej.

Du måste noga se till att släcka grillen och städa efter dig när du är klar.

Föreningens fastighetsförsäkring

Föreningen har en fastighetsförsäkring hos försäkringsbolaget Brandkontoret. Kollektivt bostadsrättstillägg ingår inte. Som bostadsrättsägare måste du därför själv se till att ha ett bostadsrättstillägg på din hemförsäkring. Annars riskerar du att drabbas av kostnader t.ex. vid en vattenskada.

 
Föreningens försäkringsnummer:  111929
 Skadeväxel:  08-545 286 00
 Anmälan skadedjur:  08-517 634 00 (Anticimex)
 E-post:  info@brandkontoret.se
 Webbplats med skadeanmälan  www.brandkontoret.se

En bostadsrättsförening i Blackeberg, Bromma