Underhåll/renovering

Är du hyresgäst?

Föreningen är din hyresvärd och svarar för planerat underhåll. Kontakta fastighetsskötaren  om något i lägenheten är trasigt eller behöver bytas ut. Om du själv vill åtgärda lägenheten, kontakta styrelsen först. Gör du något utan tillstånd kan du bli återställningsskyldig vid utflyttning .

Är du bostadsrättsägare?

Underhållsansvaret ligger hos dig själv. Föreningen ansvarar i stort sett bara för fastighetens stomme och utsidor, och för gemensamma utrymmen och funktioner. Bostadsrättsägaren ansvarar för resten. I stadgarna läser du om hur ansvaret är fördelat mellan dig och föreningen.

Det är inte tillåtet att  göra ingrepp i eller förändra utseendet på lägenhetens balkong, yttre fönsterkarmar eller fasad.

Tänk på att gasledningen och dess ventiler måste kunna kontrolleras.
Det gäller också i lägenheter som låtit plombera gasen och bytt till elspis.
Vid en köksrenovering får gasledningen därför inte göras oåtkomlig.

Vid byggarbeten är bostadsrättsägaren ansvarig för att arbetet utförs fackmässigt. Vissa arbeten kräver tillstånd. Samråd därför alltid med styrelsen innan arbetet sätter igång. Vid behov av ritningar, kontakta Stadsbyggnadskontoret http://www.stockholm.se/-/kontakt/Kontakta-oss/?term=216509

Dina grannar får inte besväras i onödan av att du renoverar. Avisera att arbeten ska utföras – sätt en lapp på anslagstavlan i porten. Städa trappuppgången så fort det behövs – det ska inte den ordinarie trappstädaren behöva göra. Transportera bort byggavfall omgående.

Störande arbeten får ske på vardagar dagtid, men inte före kl. 07.00. Lör- och söndagar ska störande arbete undvikas. Om det ändå måste ske får arbetet inte påbörjas före kl. 09.00.

Vattnet stängs av genom att vrida på de blå ballofixvreden i badrum och kök.