Felanmälan

Hyresgäster får kostnadsfri hjälp vid fel inne i lägenheten. Byte av lysrör, sökringar mm ombesörjes av hyresgästen själv alt. mot betalning via fastighetsskötaren.

Bostadsrättsägare ansvarar själva för lägenhetens skötsel. Fel avhjälps mot betalning av fastighetsskötaren eller dennes specialister. Eller så kontaktar du själv en hantverkare.

Ibland uppstår frågor om vad bostadsrättsägaren själv ska göra och vad som är föreningens skyldighet att åtgärda. Skötselansvaret regleras av bostadsrättslagen och av föreningens stadgar. Läs i stadgarna om vad som gäller. Du hittar dem under rubriken Om föreningen. Fråga styrelsen om du inte förstår.

Har det uppstått ett fel?

Vissa fel anmäls till styrelsen eller direkt till den som ska åtgärda  – se vad som gäller under rubrikerna nedan. Övriga fel anmäls till fastighetsskötaren JPS Montage AB. Skicka alltid en kopia av felanmälan till styrelsen.

Fel som ska anmälas till styrelsen mejlas till info@skarkarlen6.se. Eller lägg ett brev i styrelsens brevlåda, innanför porten Wergelandsgatan 2.

Fel som ska anmälas till JPS Montage AB mejlas till felanmalanskarkarlen6@gmail.com. Eller anmäls på tel 072-373 60 00 helgfri måndag-fredag kl 7-15.30. Handlar det om ett akut fel som inte kan vänta till närmaste vardag: ring Securitas Jourmontör 08-657 77 00.

Hyra/månadsavgift

Här (länk) får du svar på vanliga frågor om hyra/månadsavgift samt om vissa dokument vid överlåtelse av lägenhet.

Kontakta annars föreningens ekonomiska förvaltare Simpleko.
Tel 018-66 01 60 (mån-fre kl. 9-12)
E-post: info@simpleko.se

Värme

Läs först det som står under rubriken El, gas, VVS, ventilation på sidan Bra att veta. Kontakta styrelsen vid fel på värmen eller läckage från elementen.

Tvättstugan

Kontakta styrelsen och berätta vad som hänt. Ange eventuell felkod. Styrelsen kontaktar sedan ett serviceföretag som åtgärdar felet.

Yttre renhållning, snöröjning
Städning av gemensamma utrymmen
Skötsel av rabatter och grönytor
Portlås och porttelefon

Kontakta styrelsen som felanmäler till respektive ansvarig.

Stockholms stad ansvarar för snöröjning av gator och trottoarer. ”Våra” trottoarer på Holbergsgatan och Wergelandsgatan plogas  och sandas tyvärr inte. Bara trottoarerna på andra sidan gatan.

Gas

Kontakta Stockholm Gas,  tel 0771-41 01 00 (dygnet runt)

El

Kolla först i proppskåpet. Kanske har en säkring eller jordfelsbrytaren fällts ut?
I garagen sitter en jordfelsbrytare på eluttaget. För det åt sidan så kommer strömmen tillbaka. Om felet kvarstår, ring Ellevio, tel 020- 44 11 00 (dygnet runt).

Elmätarens nummer finns angivet nedanför mätarens display, under en streckkod. Lägenhetens anläggnings-id hittas också på mätaren, på en dekal. Där finns två nummerserier. Det är numret under streckkoden som gäller.

Vid fel på trefasinstallationen: Kontakta styrelsen som felanmäler till leverantören.

Soptömning

Klagomål och synpunkter lämnas till Stockholm Vatten och Avfall, tel 08-522 120 00 eller kund@svoa.se. Informera även styrelsen.

Kabel-tv och bredband/internet

Tele2 (f.d. ComHem) svarar för det avgiftsfria tv-utbudet via Tele2/ComHem-uttaget. Samt för de betalkanaler du eventuellt också abonnerar på via Tele2/ComHem. Felanmälan? Kontakta Tele2.

Bahnhof svarar för bredband/internet via lägenhetens fiberuttag.
Felanmälan? Se www.bahnhof.se eller ring deras support 010-510 00 00.

Skadedjur

Kontakta Anticimex på tel 08-517 634 00. Hänvisa till föreningens fastighetsförsäkring 111929 hos försäkringsbolaget Brandkontoret.

En bostadsrättsförening i Blackeberg, Bromma