Hyra ut/sälja

Hyra ut i andra hand

För all andrahandsupplåtelse krävs tillstånd. Om det finns skäl för uthyrningen kan styrelsen ge tillstånd för upp till ett år i taget, i regel högst tre år sammanlagt. Också korttidsuthyrning kräver tillstånd. Styrelsen tillåter inte ”hotellmässig” korttidsuthyrning, via exempelvis airbnb.

Bostadsrättsägare som hyr ut utan tillstånd riskerar att förlora lägenheten. Hyresgäst som hyr ut utan tillstånd blir uppsagd och förlorar lägenheten med omedelbar verkan (hyreslagens nya regler 2019-10-01).

Att ha inneboende men inte samtidigt själv bo i lägenheten räknas som otillåten uthyrning.

Föreningen tar en avgift för andrahandsupplåtelsen. Årsavgiften är 10% av gällande prisbasbelopp. Prisbasbeloppet 2020 är 47 300 kr. Avgiften faktureras uthyraren månadsvis, tillsammans med ordinarie månadsavgift/hyra.

Observera att det är bostadsrättshavaren/förstahandshyresgästen som ansvarar för att i rätt tid inbetala ordinarie månadsavgift/hyra + andrahandsavgift till föreningen. Det ansvaret kan inte överlåtas på andrahandshyresgästen

Gör så här. Skicka en ansökan till styrelsen. Ange vilket skäl du har för uthyrningen. Använd den här blanketten:  Ansokan-om-tillstand-till-andrahandsupplatelse-av-bostadsratt  (länk).

När styrelsen har godkänt ansökan skriver du avtal med andrahandshyresgästen. Använd blanketten Hyresavtal andrahandsuthyrning (länk). Skicka en kopia på det påskrivna avtalet till styrelsen.

Först när styrelsen beviljat tillstånd och erhållit kopia på hyresavtalet, får du upplåta lägenheten till andrahandshyresgästen!

Här några sidor där du läser mer om andrahandsuthyrning:

Överlåta hyreskontrakt

Endast närstående personer som delat hushåll (sammanbott) med förstahandshyresgästen kontinuerligt i minst tre år, kan få ta över hyreskontraktet. Med närstående menas enligt lagen make, sambo, föräldrar, barn, syskon och andra nära släktingar. Med sammanbo menas att man har gemensamt hushåll och hela tiden använder lägenheten tillsammans. Att enbart vara folkbokförd i lägenheten, eller bara bo där då och då räcker inte.

Sälja/överlåta bostadsrätt

Meddela styrelsen i god tid innan du ska sälja. Överlåtelseavtal krävs och köparen måste ansöka om medlemskap i föreningen vid förvärvet. Låter du en mäklare svara för försäljningen sköter denne om pappersarbetet. I annat fall används blanketterna nedan.

Överlåtelseavgift debiteras säljaren i samband med ägarbyte. Avgiften är 2,5 % av gällande prisbasbelopp.

Pantsättningsavgift debiteras köparen i de fall bostadsrätten sätts i pant för banklån. Avgiften är 1 % av gällande prisbasbelopp.

Läs om försäljning av bostadsrätt här.

Ansökan medlemsskap i BRF: http://blankettbanken.se/filer/medlemsans-bost.pdf

Gåvobrev med övertagande av lån

Gåvobrev utan övertagande av lån

Överlåtelseavtal BRF