Hyra ut/sälja

Hyra ut i andra hand

Tillstånd krävs alltid av föreningens styrelse. Det gäller inte bara vid uthyrning, utan i alla sammanhang då lägenheten brukas självständigt av någon annan än bostadsrättshavaren/förstahandshyresgästen. Att ha inneboende men inte samtidigt själv bo i lägenheten räknas som otillåten uthyrning.

Om det finns skäl för andrahandsupplåtelsen kan styrelsen ge tillstånd för upp till ett år i taget, högst tre år sammanlagt.

Observera att korttidsuthyrning också kräver tillstånd. Styrelsen tillåter dock inte ”hotellmässig” korttidsuthyrning, via exempelvis airbnb.

Bostadsrättsägare som upplåter sin bostad utan tillstånd riskerar att förlora lägenheten. Hyresgäst som upplåter utan tillstånd blir uppsagd och förlorar lägenheten med omedelbar verkan (hyreslagens nya regler 2019-10-01).

Föreningen tar en avgift för andrahandsupplåtelsen. Årsavgiften är 10% av gällande prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kr, för 2022 48 600 kr. Avgiften faktureras uthyraren månadsvis, tillsammans med ordinarie månadsavgift/hyra.

Observera att det alltid är bostadsrättshavaren/förstahandshyresgästen som ansvarar för att i rätt tid inbetala ordinarie månadsavgift/hyra + andrahandsavgift till föreningen. Det ansvaret kan inte överlåtas på andrahandshyresgästen

Gör så här om du vill upplåta lägenheten i andra hand. Skicka en ansökan till styrelsen. Ange vilket skäl du har för uthyrningen. Använd den här blanketten:  Ansokan-om-tillstand-till-andrahandsupplatelse-av-bostadsratt  (länk).

När styrelsen har godkänt ansökan skriver du avtal med andrahandshyresgästen. Använd blanketten Hyresavtal andrahandsuthyrning (länk). Skicka en kopia på det påskrivna avtalet till styrelsen.

Först när styrelsen beviljat tillstånd och erhållit kopia på hyresavtalet, får du upplåta lägenheten till andrahandshyresgästen!

Här några sidor där du läser mer om andrahandsuthyrning:

Överlåta hyreskontrakt

Endast närstående personer som sammanbott med förstahandshyresgästen i minst tre år, kan få ta över hyreskontraktet. Med närstående menas make, sambo, föräldrar, barn, syskon eller en annan nära släkting. Med sammanbo menas att man har haft gemensamt hushåll och använt lägenheten tillsammans. Sammanboendet ska ha pågått kontinuerligt. Att enbart ha varit folkbokförd i lägenheten, eller bott där bara då och då räcker inte.

Sälja/överlåta bostadsrätt

Meddela styrelsen i god tid innan du ska sälja. Överlåtelseavtal krävs och köparen måste ansöka om medlemskap i föreningen vid förvärvet. Låter du en mäklare svara för försäljningen sköter denne om pappersarbetet. I annat fall används blanketterna nedan.

Överlåtelseavgift debiteras säljaren i samband med ägarbyte. Avgiften är 2,5 % av gällande prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kr, för 2022
48 600 kr.

Pantsättningsavgift debiteras köparen i de fall bostadsrätten sätts i pant för banklån. Avgiften är 1 % av gällande prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kr, för 2022 48 600 kr.

Läs om försäljning av bostadsrätt här.

Ansökan medlemsskap i BRF: http://blankettbanken.se/filer/medlemsans-bost.pdf

Gåvobrev med övertagande av lån

Gåvobrev utan övertagande av lån

Överlåtelseavtal BRF

En bostadsrättsförening i Blackeberg, Bromma